Licznik odwiedzin
39585


od dnia 28.02.2018

PogodaKancelaria Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła czynna jest:

  W czasie roku szkolnego (tj. od 1.IX do dnia zakończenia roku szkolnego):
 • Od poniedziałku do piątku 30 min po Mszy Świętej wieczornej; sobota od 9:00 do 9:30.
  W czasie wakacji:
 • Od poniedziałku do piątku w godz. 17:30 - 18:00, w sobotę 9:00 - 10:00

  Telefon kontaktowy do kancelarii: 602 754 750
  Odwiedziny chorych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiaca oraz w inne dni na prośbę rodziny chorego.


Porządek Mszy Świętych


Msze święte w dni zwykłe w okresie zimowym o godz. 16.30 i 17.00 w okresie letnim 17.00 i 17.30.
Godziny mszy św. mogą jednak ulegać zmianie dlatego prosimy o sprawdzanie intencji.
W czasie adwentowym i wielkopostnym może się zdarzyć, że kancelaria jest nieczynna gdyż księża są na spowiedziach.
Narzeczeni chcący odbyć rozmowę kanoniczną winni wcześnie umówić się z księdzem, ponieważ taka rozmowa trwa około 1 godziny.
Msze niedzielne oraz świąt nakazanych odprawiane są o godz. 9.00 oraz 11.00

Namaszczenie chorych


Sakrament namaszczenia chorych chrześcijanin przyjmuje w poważnej chorobie lub starości.
Jest to sakrament, który daje nam szczególną łaskę przyjęcia cierpienia. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci kapłan przybywa na każde wezwanie, udzielamy tego sakramentu na każde wezwanie kapłana.
Sakrament chorych można przyjąć więcej razy w ciągu życia!


Co należy przygotować przed przybyciem kapłana do domu chorego?
 • stolik, na nim krzyż
 • obok krzyża zapaloną świecę
 • na spodeczku nieco waty lub chleba

Sakrament Chrztu Świętego


Chrzty dzieci odbywają się w zależności od potrzeb rodziców dziecka wg indywidualnych ustaleń
Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka

 • Akt Urodzenia dziecka (oryginał)
 • dane chrzestnych _adres zamieszkania, wiek, zawód, wyznanie

Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest.
Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.


Pogrzeb Katolicki


Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej.
Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego

 • Akt Zgonu z USC
 • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Sakrament Małżeństwa


Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej)

 • Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 • Dowody Osobiste
 • Wniosek konkordatowy z Urzędu Stanu Cywilnego (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
  UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
 • Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)

Młodzi, na spisanie protokołu przedmałżeńskiego, prosimy by umówili się wcześniej, w niedzielę, na spotkanie w kancelarii.

Copyright by notoron® Webmaster